Wstęp

Korzkiew to miejsce magiczne. Na przybywających tu czeka Historia i Natura. Świetność przywracana dawnej warowni rycerskiej leżącej na Szlaku Orlich Gniazd, uroda otaczającego ją parku czynią z Korzkwi wielce obiecujące miejsce do udanych zajęć edukacyjnych.
Doświadczywszy niezwykłości zamku i jego okolic, przedstawiamy projekt ścieżki dydaktycznej, której uczestnicy, chłonąc przeszłość i teraźniejszość, poznają nieocenione dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej miejsca odległego o za­ledwie 13 kilometrów od krakowskiego Rynku Głównego.
Przygotowując projekt, wzięto pod uwagę podstawę programową kształcenia ogólnego, z dostosowaniem do drugiego etapu edukacji szkolnej (klasy IV-VI).

Adresatami i uczestnikami 4-godzinnych zajęć są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (choć większości proponowanych zadań - po nieznacznych modyfika­cjach - mogliby podjąć się też uczniowie klas młodszych). Zaplanowane zajęcia powinny wzbogacić wiedzę ucznia dzięki rozmaitości doświadczeń i cieka­wych wrażeń towarzyszących zabawie i nauce zarazem.