UWAGI ORGANIZACYJNE:

Uczestnicy wyprawy powinni zaopatrzyć się w praktyczne stroje sportowe
i posiadać niezbędne materiały (blok rysunkowy, pastele olejne, teczki na materiały).
Uczniowie realizują zadania ścieżki dydaktycznej np. w 3-osobowych zespołach. Ze­społy dobierane są losowo. Organizatorzy mogą przygotować  znaczki identyfikacyjne przed­stawiające herby (np. po trzy tego samego rodzaju). Niektóre z tych herbów uczestnicy zajęć będą mieli okazję zobaczyć, zwiedzając XVI-wieczny kościół w Korzkwi. Ucznio­wie losują znaczki
i dobierają się w zespoły. Posiadacze takich samych herbów tworzą zespół.
Uczestnicy ścieżki dydaktycznej rozpoczynają swoją przygodę w miejscowości Przybysławice 1. Tu wysiadają z autobusu MPK linii 237 lub własnego autokaru, który już bez nich dojedzie na parking pod zamkiem w Korzkwi.
Po przejściu na drugą stronę szosy zwarta grupa idzie około 5 minut drogą ozna­kowaną niebieskim szlakiem turystycznym. Dociera na punkt widokowy (stacja nr 1). Następnie uczniowie  wraz z opiekunem realizują zadania na kolejnych stacjach. Pamiątką ze spotkania z zamkiem Korzkiew są puzzle, które dzieci otrzymują we fragmentach po każdej stacji ( patrz puzzle).

Herby
znaczki identyfikacyjne

herb1
herb2
herb 3
herb 4
herb 5
herb 6
herb 7
herb 8
herb 9
herb 10
herb 11
herb 12