ZAKOŃCZENIE

MENU:

Materiały dla nauczyciela
(czas około 30 minut)

Całość działań zaplanowanych w ścieżce edukacyjnej "Przygoda z Korzkwią" stanowi obszerną propozycję, z której prowadzący może dokonać wyboru, kierując się czasem przewidzianym na zajęcia, możliwościami grupy uczniów czy też pogodą. Miłym zakończeniem zajęć jest ognisko na terenie kamieniołomu lub w innym sto­sownym miejscu, gdzie prowadzący opowiada dzieciom wybrane legendy związane z poznaną okolicą. Uczniowie, którzy po skończeniu zadań wykonywanych w po­szczególnych etapach otrzymywali fragmenty układanki, teraz mają okazję złożyć "Korzkiewskie puzzle". Nauczyciel uroczyście ogłasza wyniki "Turnieju niemal śre­dniowiecznego". Podsumowaniem wszystkich obserwacji i wiadomości zdobywanych na poszczególnych etapach ścieżki jest krzyżówka, którą uczestnicy zajęć rozwiązują po powrocie do szkoły lub w ramach własnej pracy domowej.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja ścieżki edukacyjnej dostarczy uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, będzie dobrą zabawą połączoną ze zdobywaniem wiadomości, pozwoli na zawsze zachować w pamięci niezwykłe miejsce, jakim jest Korzkiew, sprawi, że dzieci będą tu chętnie wracać

rycerz

góra

Krzyżówka

kliknikj na krzyżówkę aby rozwiązać on-line

krzyzowka

 1. Nazwa rzeki, która opływa zamek w Korzkwi.
 2. Zamek rycerski o charakterze obronnym, forteca.
 3. Dawna nazwa drewnianej łyżki (stąd pochodzi nazwa Korzkiew).
 4. Nazwisko obecnego właściciela Korzkwi.
 5. Kolor szlaku, który prowadzi z Przybysławic do Korzkwi.
 6. Głęboki rów, zwykle napełniony wodą, otaczający często zamki.
 7. Młodzieniec pełniący funkcję przy rycerzu, przygotowujący się do stanu rycerskiego.
 8. Koszula z żelaznych kółek zakładana przez rycerza.
 9. Nazwa rzeki, której dopływem jest Korzkiewka.
 10. Drzewo oznaczone jako pomnik przyrody w parku korzkiewskim.
 11. Znak rodowy, będący oznaką przynależności do stanu szlacheckiego.
 12. Skała osadowa charakterystyczna dla budowy geologicznej okolic Korzkwi

góra

KLUCZ ODPOWIEDZI DO KRZYŻÓWKI

 1. KORZKIEWKA;
 2. WAROWNIA;
 3. WARZĄCHEW;
 4. DONIMIRSKI;
 5. NIEBIESKI;
 6. FOSA;
 7. GIERMEK;
 8. KOLCZUGA;
 9. PRĄDNIK;
 10. JESION;
 11. HERB;
 12. WAPIE

góra

KORZKIEW  W  LEGENDACH

"Korzkiew w legendach, podaniach i opowieściach"

góra

zakonczenie

QUIZ

PYTANIA DO QUIZU Z NAGRODAMI (KLASY 4-6)

1. Co w języku staropolskim oznacza słowo "Korzkiew" ?
Odp. Łyżkę lub kielnię.

2. Co oznacza słowo otulina ?
Odp. Obrzeża.

3. Jakiej rzeki dopływem jest Korzkiewka ?
Odp. Lewy dopływ Prądnika.

4. Kto jest obecnie właścicielem zamku w Korzkwi ?
Odp. Jerzy Donimirski.

5. Z jakim rodem władającym niegdyś zamkiem spokrewniony jest obecny właściciel ?
Odp. Z rodem Wodzickich.

6. Co to jest pomnik przyrody ?
Odp. Twór przyrody, prawnie chroniony (drzewa, aleje, głazy itp.)

7. Jakie drzewa i krzewy rosnące w parku są pomnikami przyrody ? Odp. Jesiony wyniosłe, lipa drobnolistna, derenie jadalne.

8. Kto w 1807 roku wzniósł w Korzkwi dwór ?
Odp. Eleonora Wodzicka.

9. Czego fundatorką była Eleonora Wodzicka ?
Odp. Parku angielskiego oraz dworu.

10. W którym wieku rozebrano dwór korzkiewski ?
Odp. XX wiek.

11. Kto planuje odbudowę dworu i parku ?
Odp. Obecny właściciel zamku Jerzy Donimirski.

12. Czym się charakteryzuje park angielski ?
Odp. Naśladuje naturę.

13. Co zawdzięczamy Stanisławowi Wodzickiemu ?
Odp. Planty krakowskie, winnice na stokach Wawelu, park w Korzkwi.

14. Jak dawniej brzmiała nazwa potoku Korzkiewka ?
Odp. Bieśnica.

15. Wymień jeden czynnik sprzyjający osadnictwu na terenie Korzkwi.
Odp. Wzgórze meandrowe otoczone z trzech stron wodą, dostęp do wody pitnej.

16. Co to są amonity ?
Odp. Grupa wymarłych głowonogów jurajskich i kredowych.

17. W jaki sposób powstały skały wapienne ?
Odp. Przez osady obumarłych organizmów morskich w okresie jury.

18. Jak nazywa się skała, którą oglądałeś w kamieniołomie ? Odp. Wapień.

19. Do czego wykorzystuje się wapień ?
Odp. Produkcja wapna, budowa domów, ogrodzeń.

20.  Wymień co najmniej dwa gatunki drzew rosnących na stokach wzgórza zamkowego ?
Odp. Klon zwyczajny, grab zwyczajny, jesion wyniosły, buk zwyczajny, lipa drobnolistna.

21. Podaj nazwę krzewów - pomników przyrody, rosnących nieopodal korzkiewskiego zamku.
Odp. Derenie jadalne.

22. Ile lat mają korzkiewskie krzewy - pomniki przyrody ?
Odp. 200 lat.

23. Jaki typ lasu porasta korzkiewskie wzgórze ?
Odp. Grąd.

24. Z którego wieku pochodzą najstarsze części zamku ?
Odp. Z XIV wieku.

25. Co było najstarszą częścią zamku w Korzkwi ?
Odp. Kamienna wieża mieszkalna.

26. Kto był pierwszym właścicielem zamku w Korzkwi ?
Odp. Jan z Syrokomli.

27. W którym wieku nastąpił upadek zamku w Korzkwi ?
Odp. W XIX wieku.

28. Z jakim wydarzeniem kojarzysz upadek zamku w Korzkwi ?
Odp. Właścicielka zamku Eleonora Wodzicka przeniosła się do nowo wybudowanego dworu w dolinie.

29. W co zamienił zamek jeden z ostatnich właścicieli Paweł Bystry Badeni ?
Odp. W spichlerz.

30. W jakim znanym wydarzeniu historycznym uczestniczył Zaklika Syrokomla?
Odp. W bitwie pod Grunwaldem oraz w bitwie pod Koronowem.

31. Jaką ważną funkcję pełnił Jakub Syrokomla ?
Odp. Był biskupem płockim.

32. Kto pokonał wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w bitwie pod Korzkwią w XVI wieku?
Odp. Jan Zamoyski.

33. Który król gościł w Korzkwi w XVIII wieku ?
Odp. August III Sas.

34. Jaki polski święty według legendy przechodził przez Korzkiew ?
Odp. Święty Wojciech.

35.  Skąd wzięła się nazwa głazu Turkowiec ?
Odp. Według legendy Jadwiga Golanka, córka chłopa zabiła głazem tura, który zaatakował dziedzica Korzkwi.

36.  Skąd wzięła się nazwa skały Łaskawiec ?
Nazwę nadali okoliczni chłopi z wdzięczności za uwolnienie ich od
skąpego pana, który zmuszał ich do oddawania czwartej części plonów i spadł ze skały.

37. W którym wieku i kto znalazł skarb korzkiewski ?
Odp. Chłop w XVII wieku orząc pole.

38. Na co przetopiono złote monety znalezione w Korzkwi ?
Odp. Na puchar.

góra