BIBLIOGRAFIA

Wykaz literatury:

 1. Antoniewicz Marceli, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Wydawnictwo Zumacher, Kielce 1998
 2. Dziedzictwo kulturowe okolic Ojcowa, red. Stanisław Kołodziejski i Józef Part-ka, Ojców 2003
 3. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan, Leksykon zamków w Polsce, Arkady, Warszawa 2001
 4. Mowszowicz Jakub, Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i akli-matyzowanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979
 5. Niewalda Waldemar, ¦redniowieczny zamek w Korzkwi w wietle ostatnich badań architektoniczno-historycznych, "Teki Krakowskie", 11/1995
 6. Sypek Robert, Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny
 7. Szczaniecki Paweł , Zamek w Korzkwi i jego właciciele, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998
 8. Szlezynger Piotr, Zamek w Korzkwi - badania historyczne i ikonograficzne, pro­jekty, etapy odbudowy, w: "Ochrona Zabytków", Nr 3/4 2003
 9. Szlezynger Piotr, Zamek w Korzkwi i jego otoczenie, Proksenia, Kraków 2005
 10. ¦wiat rolin, skat i minerałów, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le¶ne, Warszawa 1982
 11. Wróblewski K., Nad Pr±dnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy, Warszawa 1997
 12. Ziółkowska Maria, Gawędy o drzewach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, War­szawa 1988 oraz strony internetowe: www.korzkiew.pl
 13. Adamczyk Ewa, Łukasik Hanna, Prażuch Ewa, Projekt konkursowy ¶cieżki dydaktycznej - Przygoda z Korzkwi±, Kraków 2005
 14. Baldy-Krzysztofek Agnieszka, Karłowicz Ewa, HaręĽlak Dorota, Projekt konkursowy ¶cieżki dydaktycznej- Moje spotkanie z zamkiem Korzkiew i jego okolic±, Olkusz 2005
 15. Twardowska Agata, Projekt konkursowy ¶cieżki dydaktycznej-¦redniowieczny zamek, Kraków 2005
 16. Krzyżanowska - Zimny Anna, Projekt konkursowy ¶cieżki dydaktycznej- Moje spotkanie z zamkiem Korzkiew i jego okolic±, Kraków 2005

Opracowanie ¶cieżki: Beata Szafraniec, Beata Flank.