archiwalia | artykuły prasowe

/11.06.2005/ "Moje spotkanie z Zamkiem Korzkiew"

Moje spotkanie z zamkiem Korzkiew i jego okolicą" - to konkurs dla nauczycieli i studentów, którego celem jest zachowanie dziedzictwa narodowego i miejscowego, a także stworzenie specjalnej ścieżki dydaktycznej. Jego organizatorem jest Jerzy Donimirski, właściciel zamku Korzkiew.

- Otrzymaliśmy sporo próśb, aby przesunąć termin nadsyłania zgłoszeń - informuje Dorota Łatka z Donimirski Pałac Pugetów. - Spełniliśmy je. Wszyscy zainteresowani - nauczyciele i studenci - mogą zgłaszać się do 31 sierpnia Przesunięty został również termin nadsyłania prac - do 30 września.

Projekt ścieżki może zostać opracowany przez nauczycieli lub studentów - indywidualnie lub zbiorowo. Zwycięzca konkursu - I nagroda - otrzyma 4000 zł, zdobywca II miejsca 2000 zł, a trzeciego - 1000 zł. Nagrodzeni zostaną również autorzy pierwszych 15 nadesłanych prac; będą mogli spędzić noc w zamku Korzkiew. Potwierdze-nie uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres Donimirski Pałac Pugetów, ul. Starowiślna 13 i 15, 31-038 Kraków (regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kuratorium.krakow.pl). Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią tego roku.

W 1352 r. Jan Zaklikowski, pieczętujący się herbem Syrokomla, nabył od właścicieli Przybysławic górę Korzkiew. Pierwsze wzmianki o znajdującej się na niej niewielkiej warowni najprawdopodobniej jeszcze drewnianej, pochodzą z czwartej ćwierci XIV wieku, gdy mowa jest i 0 burgrabi Macieju. W 1486 r. j Barbara, córka Stanisława z Kórzkwi, sprzedaje zamek już murowany i okoliczne dobra Szczepanowi i Świętopełkowi z Irządz. i Według jednych źródeł w następnym wieku warownię gruntownie przebudowano, a według i innych wzniesiono zupełnie nowy zamek, choć na miejscu poprzedniego.

Niestety, od XIX wieku los nie i był łaskawy dla korzkiewskiego i zamczyska. Można rzec, że na zalesionym wzgórzu pozostały po nim jeno ruiny W 1997 r. jego właścicielem zostaje Jerzy Donimirski, potomek XVIII XIX-wiecznych właścicieli. Od tego roku warownia z każdym miesiącem pięknieje i staje się coraz bardziej okazała.

Do tej pory zrekonstruowano mury obronne dolnego zamku, basztę, odnowiono dziedziniec, a także wszystkie drewniane ganki wokół murów. Będzie tu niewielkie muzeum i restauracja, jest już hotel i sale konferencyjne.

Jednak Jerzy Donimirski nie chce poprzestać na odbudowie warowni. Zamierza także uporządkować i przywrócić świetność XIX-wiecznemu parkowi z dobrze zachowanym starodrzewiem, odbudować browar i dawny dwór, a także zachować w niewielkim skansenie niestety, nieliczne już stare krakowskie chałupy.

Patronem honorowym konkursu jest małopolski kuratoroświaty, a medialnymi "Dziennik Polski", Radio Kraków oraz TYP 3.


projekt i administracja - Axis Media Unlimited