archiwalia | etnografia

Mieszkańcy Korzkwi w przeszłości nie byli spokojnymi chłopami. O ich niezbyt chlubnym temperamencie świadczy taki oto zapis:

"Wojownicze przekupki krakowskie urządziły pogrom chłopów z Korzkwi, którzy razem z Kozakami rabowali (w 1848 r.) dwór Sedlmajerów i przywieźli na targ zdobyte łupy."
(Maria Estraicherówna "Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w l. 1848-63"; Kraków 1968, s. 47).

projekt i administracja - Axis Media Unlimited